Föreningen för samverkan mellan företag, universitet och högskolor verksamma inom samhällsbyggnadssektorn

Byggrådets insatser stimulerar och utvecklar grundutbildningen samt forskningen mellan lärosätena och samhällsbyggnadssektorn i södra Sverige.

Läs mer om Byggrådet

Detta är Byggrådet

Regionshuset i Malmö

Medlemmar & Lärosäten

Aktörerna i Byggrådet består av medlemsföretag verksamma i samhällsbyggnadsbranschen  samt lärosäten med utbildningsprogram och forskning inriktade mot samma bransch.

Magasinhusen

Om Byggrådet

Byggrådet samlar i sitt nätverk de viktigaste aktörerna från samhällsbyggnadssektorn i södra Sverige och är öppen för hela branschen, företag, offentliga organisationer och myndigheter.

Möjligheter

Möjligheter

Byggrådets medlemsföretag har behov av att starta examensarbeten, erbjuda praktikplatser och att anställa nyutexaminerade ingenjörer.