Medlem

Serneke Projektutveckling AB

Serneke är en nytänkande byggkoncern med en stark strävan att tillhöra och tillföra något nytt. För kunderna, samhället och nästa generation.

Vi levererar heltäckande tjänster inom entreprenad- och fastighetsutveckling med målet att uppfattas som det mest nytänkande, engagerande och dynamiska bolaget i branschen. Fokus ligger på större och mer utmanande projekt där våra konkurrensfördelar gör störst skillnad. Bolaget grundades i Göteborg 2002 av Ola Serneke och har under de senaste åren varit ett av Sveriges snabbast växande företag. Engagerade medarbetare med en tydlig målbild och vision att utmana ledarna inom branschen är en av flera förklaringar till framgångarna.

ENTREPRENÖRSDRIVET
Vi är ett bolag med korta beslutsvägar och platt organisation. Med engagerad personal och tydligt ägarskap skapas en unik samhörighet med personlig prägel.

UNIKA PROJEKT
Projekt som Karlatornet, Prioritet Serneke Arena och Barkarby City är resultat av att tänka modigt och utmana normer. Såväl byggnadstekniskt som visionärt. I dessa projekt kan vi tydligt visa vår vilja att tillföra något nytt i ett större perspektiv, att bygga med social hållbarhet i fokus.

SOCIAL HÅLLBARHET
Samhällsengagemang är grundläggande i allt vi gör och går hand i hand med långsiktig tillväxt och god lönsamhet. Vi har både möjligheten och ansvaret att bidra till en mer hållbar utveckling när vi utvecklar och bygger stadsdelar, arenor, och bostäder och när vi sponsrar våra anställdas föreningar.

Besök oss på vår hemsida.