Att söka bidrag

Vem kan söka stöd från Byggrådet?

Högskolor och universitet med samhällsbyggnadsininriktad forskning eller utbildning i södra Sverige. Med samhällsbyggnad avses, exempelvis hus- och anläggningsteknik, installationer, arkitektur, förvaltning, byggmaterial, energi & miljö, byggnadsekonomi, stadsbyggnad med mera.

Till vad kan man söka stöd från Byggrådet?

Den enskilt viktigaste faktorn för att erhålla stöd från Byggrådet är samverkan mellan näringsliv och högskola.

Kontakta Mikael Granlund på Byggföretagen (mikael.granlund@byggforetagen.se) för att diskutera om ert projektuppslag är lämpligt för en ansökan till Byggrådet, några exempel på vad Byggrådet kan lämna stöd till finns nedan.  

  • Aktiviteter som främjar grundutbildningen på universitet och högskola med verksamhet enligt ovan. 
  • Delfinansiering av forskningsprojekt. 
  • Finansiering av förstudier i syfte att söka större projektanslag.
  • Finansiering av aktiviteter i syfte att överföra forskningsrön till näringslivet.
  • Student- och läraraktiviteter i syfte att främja kontakter mellan högskola och näringsliv.
  • Mikrostöd för att utveckla idéer och koncept till projekt. 

När kan man söka stöd från Byggrådet?

Ansökningar kan göras löpande och beslut som eventuellt stöd fattas vid Byggrådets styrelsemöten. 

Sök projektbidrag eller mikrostöd