Gästföreläsare

Byggrådets medlemsföretag kan tillhandahålla gästföreläsningar inom många olika ämnesområden med anknytning till samhällsbyggnadsbranschen. Inslag i grundutbildningen från "verkligheten" kan i många fall öka förståelsen och intresset för utbildningen och branschen. För att komma i kontakt med tänkbara gästföreläsare så ta kontakt med respektive kontaktperson vid de olika medlemsföretagen. Använd länken här för att komma till medlemsföretagen

folk på konferans

Nedan följer ett antal exempel på gästföreläsningar som har genomförts av personer verksamma vid medlemsföretagen.

Exempel på genomförda gästföreläsningar:

Vikten av att kunna formulera sig i tal och skrift
Gästföreläsningen ges vid Byggingenjörsprogrammet vid Malmö Universitet i kursen Samhällsbyggnad och ingenjörsarbete. Syftet med föreläsningen är att visa på vikten av att kunna formulera sig i tal och skrift i ett framtida yrkesliv inom samhällsbyggnadsbranschen. Gästföreläsningen ges i läsperiod ett och riktar sig till de nyblivna studenterna. Föreläsningen ges av personal från Tyréns.