Utbildningsassistans

Exempel på genomförda aktiviteter:

Styrelsemedlem ”rollspelar” beställare i Kursen VBEN 15 – Byggledning, LTH Bygg- och miljöteknologi.