Implementering av BIM i grundutbildningen

Projekt i grundutbildningen
Status: Avslutat
Startdatum:
Slutdatum:
Lärosäte: Malmö universitet
Ämne: BIM, grundutbildning

Byggrådet beviljade 2010 Malmö högskolas byggingenjörsutbildning medel för ett pilotprojekt
med avsikt att stöda implementeringen av BIM i utbildningen. Stödet har tillsammans med
visst bidrag internt från högskolan skapat möjligheter att utveckla material för föreläsningar
och övningar, men icke minst i form av utvecklingen en logisk struktur för utbildningens upp-
byggnad. Utbildningsmaterial har tagits fram inom lärarkollegiet av bygglärare vid Malmö
högskola, och då särskilt Jan Henrichsén och Rafid Khazal, samt representanter från Tyréns AB
i Malmö.

Slutrapport:

Se bifogad slutrapport.

Dokument:

Implementering av BIM i ingenjörsutbildningen.pdf (4.93 MB)