Internationell projektkurs om Industriellt byggande

Projekt i grundutbildningen
Status: Avslutat
Startdatum:
Slutdatum:
Lärosäte: Lunds Tekniska Högskola
Ämne: Internationell projektkurs, Industriellt byggande

Slutrapport:

Se slutrapport nedan

Dokument:

Internationell projektkurs om Industriellt byggande.pdf (1.38 MB)