Kursutveckling avseende fältundersökningsmetodik

Projekt i grundutbildningen
Status: Avslutat
Startdatum:
Slutdatum:
Lärosäte: Lunds Tekniska Högskola
Ämne: Kursutveckling, geoteknik, fältundersökning

Projektet innebär en utveckling av en grundkurs i fältundersökningsmetodik inom geoteknikområdet.

Slutrapport:

Se slutrapport nedan

Dokument:

Fältundersökningsmetodik VTG01.pdf (613.02 KB)