Nätverket Goda Hus

Forskningsprojekt
Status: Avslutat
Startdatum:
Slutdatum:
Lärosäte: Lunds Tekniska Högskola
Ämne: Energianvändning, ombyggnad

Slutrapport:

Slutrapport se nedan

Dokument:

Nätverket Goda Hus.pdf (88.74 KB)