Utveckling av kurser inom byggteknik genom användning av interaktiva föreläsningar

Projekt i grundutbildningen
Status: Avslutat
Startdatum:
Slutdatum:
Lärosäte: Malmö universitet
Ämne: Grundutbildning, interaktiva föreläsningar

Slutrapport:

Se rapport nedan

Dokument:

Interaktiva föreläsningar.pdf (1.18 MB)