Vibrationer och akustik i lätta byggsystem

Forskningsprojekt
Status: Avslutat
Startdatum:
Slutdatum:
Lärosäte: Lunds Tekniska Högskola
Ämne: Vibrationer, akustik, lätta byggsystem

Slutrapport:

Se rapport nedan

Dokument:

Vibrationer och akustik i lätta byggsystem.pdf (976.8 KB)