Studiebesök

Byggrådets medlemsföretag kan hjälpa till att arrangera studiebesök hos de olika företagen. Det kan handla om besök på byggarbetsplatser, materialindustrier eller besök på de olika medlemsföretagens kontor. Inslag i grundutbildningen från "verkligheten" kan i många fall öka förståelsen och intresset för utbildningen och branschen. För att komma i kontakt med tänkbara arrangörer av studiebesök så ta kontakt med respektive kontaktperson vid de olika medlemsföretagen. Använd länken här för att komma till medlemsföretagen