Lärosäte

Högskolan i Halmstad

Ända sedan starten 1983 har verksamheten präglats av nytänkande.

Högskolan är känd för sina populära och verklighetsförankrade utbildningar och små studentgrupper. I dag har lärosätet totalt cirka 10 600 studenter och erbjuder ett 30-tal grundprogram, ett 20-tal program på avancerad nivå samt över 130 kurser inom flera ämnesområden.

Vid Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap (ETN) utbildas framtidens ekonomer, ingenjörer och miljövetare. Vid denna akademi finns bl.a. Bygg- och fastighetsekonomprogrammet.

Under utbildningen vävs företagsekonomin hela tiden ihop med juridiken och de byggtekniska ämnena, så att fokus ligger på fastigheter och byggprojekt.

Högskolan i Halmstad bedriver forskning inom två profilområden, hälsoinnovation och smarta städer och samhällen, med grund i tre starka forskarutbildningsområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil.

https://www.hh.se