Att bli medlem

Byggrådet samlar i sitt nätverk de viktigaste aktörerna från byggsektorn i södra Sverige och är öppen för hela branschen, företag, offentliga organisationer och myndigheter.

Medlemsavgift

Föreningens medlemmar erlägger en årlig medlemsavgift som fastställs på stämman. För närvarande 600 kronor. Denna avgift avser att täcka kostnader för föreningsverksamheten. Malmö-Lunds Byggmästareförening bekostar föreningens sekreterare och kanslikostnad.

Projektbidrag

Varje medlem förbinder sig även att årligen lämna ett ekonomiskt bidrag om ett halvt basbelopp, som oavkortat används i de projekt som föreningen beslutar om.

Bli medlem

För ansökan om medlemskap kontakta Mikael Granlund på Byggföretagen i Malmö, som sköter Byggrådets administration, se kontaktuppgifter nedan.