Mötesforum

Byggrådet arbetar för samverkar mellan näringsliv och högskola

Byggrådet arbetar för för samverkan mellan  företag, universitet och högskolor verksamma inom samhällsbyggnadssektorn. Vid möten och direkta kontakter mellan medlemsföretag och lärare/forskare ges möjlighet att utveckla utbildning och forskning som gagnar samhällsbyggnadssektorn och hela samhället.

Dialogmöte för byggsektorn och högskola

Byggrådet genomför 2 dialogmöten per år för samverkan mellan medlemmar och högskola/universitet och utbyte av erfarenheter, tanker, idéer, förslag och lösningar,

Nästa dialogmöte äger rum den 9:e oktober 2024 (plats inte bestämd!). Anmälan till Madeleine Högberg Olsson 

Se bilder och noteringar från tidigare dialogmöte nedan
Dialogmöte 9 - april 2024
Dialogmöte 8 - oktober 2023
Dialogmöte 7 - april 2023
Dialogmöte 6 - oktober 2022
Dialogmöte 5 - april 2022
Dialogmöte 4 - november 2021