Dialogmöten

Stort tack för ert deltagande och engagemang på Dialogmöte nr 5 den 19 april på Malmö Live.

Högt i taket, öppenhet och vilja att göra förändring präglade återigen Dialogmötet. Dialogen fortsätter framåtlutat.

Stort tack till moderator Henrik Szentes och föreläsare Per Löfgren. 

 

Dialogmöte nr 5

 

Byggrådet höll sitt fjärde Dialogmöte den 23 nov 2021. 

Det blev livliga diskussioner kring hur näringslivet kan bidra till utbildningar.

I länken nedan kan ni se resultatet av arbetet. 

Dialogmöte nr 4

Dokument:

Dialogmöte nr 4 (198.01 KB)