Om Byggrådet

Byggrådet – Föreningen för samverkan mellan  företag, universitet och högskolor verksamma inom samhällsbyggnadssektorn.

Föreningens syften är

  • att främja kontakterna mellan medlemmarna och utbildningssätena,
  • att genom en långsiktig satsning i samverkan mellan industri, utbildningssätena och myndigheter i södra Sverige arbeta för att erforderliga resurser ställs till förfogande för en kvalificerad forskning och utbildning vid utbildningssätena,
  • att främja rekrytering av kvalificerade lärare och forskare till utbildningssätena,
  • att främja duktiga studenters intresse för högskoleutbildningen,
  • att främja bygginriktad högskoleutbildning och byggbranschens ställning i samhället.

Medlemsföretagen representerar hela byggsektorn – byggentreprenörer, konsulter, arkitekter, installatörer, fastighetsförvaltare, byggmaterialproducenter med flera.

Medlemsföretagen erlägger årligen en avgift, som sedan transfereras vidare till olika utvecklings- och forskningsprojekt hos utbildningssätena. Byggrådets insatser stimulerar och utvecklar samarbetet mellan samhällsbyggnadsbranschen avseende grundutbildningen och forskningsarbetet vid berörda utbildningssäten i södra Sverige.

Odling i trädgård

Byggrådets utvecklingsstöd har hävstångseffekt. Ett bidrag från Byggrådet har ofta blivit både en nyckel till och ett villkor för större bidragsgivare att medverka i olika projekt. Byggrådet ser till att grundutbildningen och forskningen landar i verkligheten!

Våra medlemmar och lärosäten

Mötesforum för medlemmar, lärosäten och studenter

se våra projekt här


Styrelse 2024 (t.o.m. stämma 2025)

Ordförande Anders Önnerheim, NCC
Vice ordf. Helena Pålsson,  Wihlborgs fastigheter

Jörgen Christiansson, Skanska
Magnus Pålsson, SWECO
Mats Persson, Tyréns
Olle Olsson, Peab     
Anne Landin, LTH
Mats Persson, Malmö universitet
Mikael Granlund, Malmö-Lunds Byggmästareförening