Utbildningsstöd

Gästföreläsare och medverkan vid bedömningar, seminarier och workshops.

Byggrådets medlemsföretag kan tillhandahålla gästföreläsningar inom många olika ämnesområden med anknytning till samhällsbyggnadsbranschen. Inslag i grundutbildningen från "verkligheten" kan i många fall öka förståelsen och intresset för utbildningen och branschen. 

folk på konferans

Studiebesök

Byggrådets medlemsföretag kan hjälpa till att arrangera studiebesök hos de olika företagen. Det kan handla om besök på byggarbetsplatser, materialindustrier eller besök på de olika medlemsföretagens kontor. Inslag i grundutbildningen från "verkligheten" kan i många fall öka förståelsen och intresset för utbildningen och branschen. 

Kontakt

Kontakta medlemsföretagen. Använd länken för att söka medlemsföretag

Exempel på stöd i utbildningen:

Gästföreläsning om vikten av att kunna formulera sig i tal och skrift
Gästföreläsningen ges vid Byggingenjörsprogrammet vid Malmö universitet i kursen Samhällsbyggnad och ingenjörsarbete i första kursen för de nya byggingenjörsstudenterna. Syftet med föreläsningen är att visa på vikten av att kunna formulera sig i tal och skrift i ett framtida yrkesliv inom samhällsbyggnadsbranschen. 

Rollspel som beställare
Styrelsemedlem från Byggrådet ”rollspelar” beställare i kursen VBEN 15 – Byggledning, LTH Bygg- och miljöteknologi.