Byggrådets projekt

Här redovisas Byggrådets pågående och avslutade projekt

Titel Slutdatum Lärosäte Utfört av Dokument:
Introduktion av Byggrådet för byggingenjörsstudenter vid Malmö universitet - 2024 2024-09-06 Malmö universitet Mats Persson  
Legionellaseminarium - Boverket, Säker Vatten och Malmö universitet 2023-11-23 Malmö universitet Mats Persson Länk till resultat
Projektstyrgruppers påverkan på fastighets- och byggprojekt 2023-08-31 Lunds Tekniska Högskola Henrik Szentes Projektstyrgrupper - 2023-10-31
Introduktion av Byggrådet för byggingenjörsstudenter vid Malmö universitet - 2023 2023-08-31 Malmö universitet Mats Persson  
Fastighetsvärdering vid renovering – ett hinder för hållbart underhåll? 2023-01-31 Lunds Tekniska Högskola Ulla Janson Fastighetsvärdering vid renovering
Kompetensuppbyggnad inom geoteknisk fältundersökningsteknik. 2023-01-23 Lunds Tekniska Högskola Torleif Dahlin Geoteknisk undersökning 2023-01
Introduktion av Byggrådet för byggingenjörsstudenter vid Malmö universitet - 2022 2022-08-31 Malmö universitet Mats Persson  
Analys av efterfrågan och utbud på kurser i ledarskap, projektledning och därtill relaterade kunskapsområden 2021-10-12 Lunds Tekniska Högskola Henrik Szentes Efterfrågan och utbud av ledarskap i ingenjörsprogram - 2021-10-12
Produktion i byggtekniska utbildningar 2021 2021-08-31 Lunds Tekniska Högskola Bengt Hansson Bygglärarkonferens
Introduktion av Byggrådet för byggingenjörsstudenter vid Malmö universitet - 2021 2021-06-30 Malmö universitet Mats Persson  
Lokal implementation av en digital byggprocess med juridisk status på BIM-data. 2021-05-03 Malmö universitet Niclas Andersson 2021-05-03 Juridisk status på BIM-data
Integrerad förundersökning för planering och drift av bergtäkter – framtagande av projektansökan 2020-06-08 Lunds Tekniska Högskola Torleif Dahlin Integrerad förundersökning för bergtäkter Trv 200430
Integrerad tolkning av data för geotekniska tillämpningar 2019-05-09 Lunds Tekniska Högskola Torleif Dahlin Integrerad tolkning av data för geotekniska tillämpningar
Rapport_oförstörande_provning_glas 2019-02-11 Lunds Tekniska Högskola Kent Persson Oförstörande_provning_glas
BIM – undervisningsmaterial för ingenjörer Fas 2 2018-02-01 Malmö universitet Niclas Andersson BIM – Undervisningsmaterial för ingenjörer
ByggTeknik - Prediktion av vibrationer för hållbara förtätade städer 2017-12-31 Lunds Tekniska Högskola Kent Persson ByggTeknik - Prediktion av vibrationer för hållbara förtätade städer
Analysmetoder för vibrationer i geokonstruktioner 2016-12-31 Lunds Tekniska Högskola Torleif Dahlin Analysmetoder för vibrationer i geokonstruktioner
Utbyte Stanford University 2016-10-16 Tyréns AB Jerker Lessing Utbyte Stanford University
Revidering av betonghandboken del II 2016-06-20     Revidering av betonghandboken Del 2
Slutrapport - Revidering av Betonghandbok Material Del 1 2016-06-10     Slutrapport - Revidering av Betonghandbok Material Del 1
Nätverket Goda Hus 2015-12-31 Lunds Tekniska Högskola Jurek Pyrko Nätverket Goda Hus
Prosumenter i våra hus 2015-12-31 Lunds Tekniska Högskola Jurek Pyrko Prosumenter
Byggledning i praktiken - utvecklingsprogram 2015-09-09 Lunds Tekniska Högskola Bengt Hansson Byggledning
Slutrapportering fuktsäkerhet 2015-08-20 Lunds Tekniska Högskola Lars-Erik Harderup Fuktsäkerhet
Internationell projektkurs om Industriellt byggande 2014-03-30 Lunds Tekniska Högskola Jerker Lessing Internationell projektkurs om Industriellt byggande
Utveckling av kurser inom byggteknik genom användning av interaktiva föreläsningar 2014-02-14 Malmö universitet Anders Peterson Interaktiva föreläsningar
Gästprofessur inom Innovationsvetenskap/Bygg 2014-01-30 Högskolan i Halmstad Bengt Larsson Gästprofessur - Högskolan i Halmstad
Kursutveckling avseende fältundersökningsmetodik 2013-08-29 Lunds Tekniska Högskola Torleif Dahlin Fältundersökningsmetodik VTG01
Vibrationer och akustik i lätta byggsystem 2013-01-30 Lunds Tekniska Högskola Göran Sandberg Vibrationer och akustik i lätta byggsystem
Miljövänlig lågkostnadsteknik för bostäder i Etiopien 2012-01-30 Högskolan i Halmstad Bengt Hjort Miljövänlig lågkostnadsteknik i Etiopien
Fuktegenskaper för byggnadsmaterial 2012-01-01 Lunds Tekniska Högskola Magnus Åhs Web-baserade fuktegenskaper för material
Implementering av BIM i grundutbildningen 2011-11-01 Malmö universitet Anders Peterson Implementering av BIM i ingenjörsutbildningen
Hållbar och resurssnål ombyggnad 2011-03-15 Högskolan i Halmstad Bengt Larsson Hållbar och resurssnål ombyggnad
Murverkskompendium 2010-01-01 Lunds Tekniska Högskola Miklos Molnar  
Studie om cirkulär ekonomi i Byggsektorn 2010-01-01 Lunds Tekniska Högskola Stefan Olander