BIM – undervisningsmaterial för ingenjörer Fas 2

Projekt i grundutbildningen
Status: Avslutat
Startdatum:
Slutdatum:
Lärosäte: Lunds Tekniska Högskola
Ämne: BIM, grundutbildning

Byggrådet har finansierat ett utvecklingsprojekt med syfte att ta fram utbildningsmoduler för några centrala BIM-nyttor. Projektet har resulterat i fem undervisningsmoduler vilka omfattar objektsmodellering, visualisering och ritningsframställning, kostnadskalkylering, tidsplanering och konstruktionsberäkning. Till varje modul finns bland annat en anpassad 3D-modell samt instruktioner och hjälpmaterial i form av föreläsning, instruktionsfilmer, lärarhandledning och processbeskrivning som steg för steg förklarar varje arbetsmoment i respektive modul. Projektet har genomförts av Malmö Universitet, Avdelningen för Konstruktionsteknik och Avdelningen för Installa­tions- och klimatiseringslära vid Lunds tekniska högskola.

Slutrapport:

Tillämpningen av byggnadsinformationsmodellering, BIM, bland entreprenörer, konsulter och andra aktörer i den svenska byggsektorn ökar stadigt, vilket också medför att behovet av ingenjörer med kunskap och förståelse för vad BIM är, hur BIM används idag och inte minst hur BIM kan fungera som en katalysator för utveckling av nya arbetsprocesser, affärs­modeller, roller och tjänster mm. fortfarande är högaktuellt. Den pågående förändringsprocess som implementering av BIM medför ställer också krav på nytänkande, utvecklings­insatser och inte minst kompetensutveckling hos branschens alla aktörer.

Malmö Universitet, Avdelningen för Konstruktionsteknik och Avdelningen för Installa­tions- och klimatiseringslära vid Lunds tekniska högskola, har tillsammans utvecklat sju undervisningsmoduler för några centrala BIM-nyttor enligt nedan:

Samtliga moduler är uppbyggda kring ett och samma fiktiva projekt i form av ett student­bostadshus med 40 studentrum i fem våningsplan. Den 3D- modell som utgör den gemen­samma utgångspunkten för övriga moduler, motsvaras närmast av en arkitekt­modell på systemhandlingsnivå, se figur nedan.

De programvaror som används i modulerna utgörs av Revit, Navisworks Manage, Robot Structural Analysis från Autodesk och VICO Office från Trimble. Alla programvaror finns att tillgå via Autodesks respektive Trimbles hemsidor i form av gratis licenser för studenter och lärare vid universitet och högskolor.

Till varje modul erbjuds undervisningsmaterial i form av:

  • 3D-modell eller motsvarande
  • Processbeskrivning: stegvis förklaring av begrepp och arbetsgång
  • Instruktionsfilmer (MP4): visar arbetsgång och hantering av programfunktioner
  • Lärarhandledning: redogör för lärandemål och undervisningsmaterialets olika delar
  • Övriga dokument: ritningar och eventuellt annan kompletterande dokumentation

Undervisningsmaterialet är designat för att representera en sammanhängande serie av olika BIM-nyttor. Varje modul kan även genomföras helt fristående, utan att tidigare moduler är genomförda.

Undervisningsmaterialet är utvecklat med ekonomiskt stöd från Byggrådet i Malmö och är fritt att använda och vidareutveckla på egen hand.

För frågor eller kommentarer angående materialet, vänligen kontakta Niclas Andersson vid Malmö Universitet, niclas.andersson@mau.se

Materialet kan laddas hem från (se länkar en bit ned på sidan): https://www.mah.se/fakulteter-och-omraden/Teknik-och-samhalle-TS/Ar-student-pa-TS/Startsidespuffar-Ar-student-TS/Textinnehall-student-TS

Dokument:

BIM – Undervisningsmaterial för ingenjörer.pdf (261.08 KB)