Dialogmöte nr 8

 

Dialogmöte nr 8 genomfördes på Grand i Lund den 4 oktober 2023 med ca 30 deltagare från lärosäten och medlemsföretag. 

Mötet genomsyrades av hög nivå på diskussioner, högt i tak, framåtanda, öppenhet. Mellan raderna utlästes att samsyn gäller kring att vi måste samarbeta över gränser oavsett skrå och lärosäten. Vi tog framåtlutade steg i målet att lära känna varandra, öka kontaktytorna och förstå varandras behov och tillgångar.

Det finns mycket som pockar på uppmärksamhet och det är inte alltid lätt att hinna med vardagen i sin yrkesroll. Byggrådet har förståelse för detta men tror samtidigt att en prioritering av deltagande av framtida Dialogmöten kommer ge effekt för bransch och lärosäten. Att förstå varandra och skapa förutsättningar för förändringar tar tid. Men om inte vi ”vågar” utmana varandra, komma med förslag, testa idéer, ställa frågor etc så kommer ingen annan att göra det heller. Så låt oss nu ta avstamp från Dialogmöte 8; fortsätt nu dialogen, håll kontakten, lyft luren, skriva mejlet, sprid ”ordet”, kom in med förfrågningar till BR etc!

Byggrådet ser också fram emot att se er alla igen på nästa Dialogmöte tidig vår 2024.

Bifogat finnes väldigt enkel summering av era synpunkter under gruppdiskussionerna, synpunkter som Byggrådet kommer att diskutera på nästa styrelsemöte. 

Dokument:

Sammanställning DM8 BR 231004.pdf (144.9 KB)