Medlem

NCC Sverige AB

NCC:s vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. Det driver oss när vi tillsammans med våra kunder skapar framtidens miljöer för arbete, boende och kommunikation. 

NCC är ett av de ledande nordiska bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 57 Mdr SEK och 16 500 anställda (2018). Med Norden som hemmamarknad är vi verksamma inom hela värdekedjan – utvecklar kommersiella fastigheter och bygger bostäder, kontor, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar, anläggningar och övrig infrastruktur. Vi erbjuder även insatsvaror för byggproduktion samt beläggning och vägservice. 

Kontakta oss:

Frågor om lärlingsplats:
Det finns två vägar att gå för dig som vill bli yrkesarbetare. Du kan antingen söka till gymnasiets treåriga bygg- och anläggningsprogram som avslutas med en lärlingsperiod, eller komma in i byggbranschen som traditionell lärling. Läs mer här

För dig som är student:
Som student kan du möta NCC på olika sätt under din studietid. För oss är det givande att få möta och lyssna på våra framtida medarbetare redan under studietiden. Och vi kan i vår tur erbjuda en tidig inblick i ett spännande framtidsyrke och möjligheten att lära känna NCC som företag och arbetsgivare.
Läs mer här 

Gästföreläsare Vid önskemål om gästföreläsare från NCC, mejla din förfrågan till xx. Vänligen ange önskat datum och tid samt inriktning.

Mer information om NCC och kontaktuppgifter hittar du på www.ncc.se

Följ oss gärna i sociala medier: Facebook Instagram  LinkedIn samt läs NCC:s studentblogg