Medlem

Skanska

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag i Norden, Europa och USA. Genom att gå i spetsen för hållbarhet erbjuder vi konkurrenskraftiga lösningar. Med våra värderingar och en attraktiv affärsmodell bidrar vi till att skapa en hållbar framtid för kunder och samhället och samtidigt skapa värde för aktieägarna.

Bättre samhälle

Vårt bolag grundades år 1887 i Limhamn av Rudolf Fredrik Bergh, och vi omsätter i dag ca 170 miljarder kronor i koncernen och är ca 38.000 medarbetare. Vi är verksamma i tio länder i Europa och är även verksamma i USA.

  • Vi arbetar aktivt med klimat- och miljösatsningar, som är viktigt inte bara för samhället och världen, utan även för affären.
  • Vi arbetar för säkra och hälsosamma arbetsplatser.
  • Vi strävar efter att hålla en hög etisk nivå som ligger i linje med våra värderingar, och har en tydlig riktning i Skanskas Uppförandekod och Värderingsgrund.

Kontaktuppgifter:

Hemsida: www.skanska.se

Anders Wester på anders.wester@skanska.se