Medlem

Tyréns AB

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 2 700 medarbetare och verksamhet i Sverige, Danmark, England, Estland och Litauen. Tyréns är stiftelseägt och vår ägandeform gör det möjligt för oss att satsa målmedvetet på forskning och utveckling inom samhällsbyggnadsområdet. Vi drivs av nyfikenhet och har ett nära samarbete med universitet och högskolor.

Tyréns för bättre samhälle

Arbetsmarknadsdagar där du kan träffa Tyréns 
Vi är nyfikna på dig. Kanske kan vi ses på någon arbetsmarknadsdag eller mässa. Vi brukar bland annat delta på Branschdagen LTH, Lunds Tekniska Högskola i Lund, MässING på Lunds Tekniska Högskola i Helsingborg eller Karriärum på Jönköping University i Jönköping. Se vår hemsida för mer information.

Kontaktuppgifter:

Pål Hansson, pal.hansson@tyrens.se
Hemsida: www.tyrens.se