Kompetensuppbyggnad inom geoteknisk fältundersökningsteknik.

Forskningsprojekt
Status: Pågående
Startdatum:
Slutdatum:
Lärosäte: Torleif Dahlin LTH
Ämne: Syftet är att långsiktigt bygga upp och stärka kompetens och kapacitet kring geotekniska fältundersökningar för bestämning av geomaterialegenskaper, som underlag för ekonomiskt och långsiktigt hållbart byggande.