Kompetensuppbyggnad inom geoteknisk fältundersökningsteknik.

Forskningsstöd
Status: Avslutat
Startdatum:
Slutdatum:
Lärosäte: Lunds Tekniska Högskola
Ämne: Syftet är att långsiktigt bygga upp och stärka kompetens och kapacitet kring geotekniska fältundersökningar för bestämning av geomaterialegenskaper, som underlag för ekonomiskt och långsiktigt hållbart byggande.

Slutrapport:

Projektet har genomförts av Torleif Dahlin, LTH

Dokument:

Projektrapport geoteknisk undersökning Byggrådet 2023-01.pdf (1.05 MB)