Produktion i byggtekniska utbildningar 2021

Forskningsprojekt
Status: Pågående
Startdatum:
Slutdatum:
Lärosäte: Bengt Hansson
Ämne: Lärarkonferens för lärare som är ansvariga i ämnet produktion i de byggtekniska utbildningarna vid ingenjörs-, civilingenjörs- och yrkeshögskolorna.