Introduktion av Byggrådet för byggingenjörsstudenter vid Malmö universitet

Forskningsprojekt
Status: Pågående
Startdatum:
Slutdatum:
Lärosäte: Mats Persson MAU
Ämne: Byggrådet bekostar inköp och utdelning av boken ”Byggarbetsplatsens teknikhandbok” som används som kurslitteratur i studenternas första kurs ”Samhällsbyggande och ingenjörsarbete” i byggingenjörsutbildningen vid Malmö universitet.