Slutrapport - Analys av efterfrågan och utbud på kurser i ledarskap, projektledning och därtill relaterade kunskapsområden

Forskningsprojekt
Status: Avslutat
Startdatum:
Slutdatum:
Lärosäte: Lunds Tekniska Högskola
Ämne: Analys av efterfrågan och utbud på kurser i ledarskap, projektledning och därtill relaterade kunskapsområden

Slutrapport se bifogat 

Dokument:

Byggrådet - efterfrågan och utbud av ledarskap i ingenjörsprogram - slutrapport 2021-10-12_0.pdf (1.29 MB)