Hållbar och resurssnål ombyggnad

Forskningsprojekt
Status: Avslutat
Startdatum:
Slutdatum:
Lärosäte: Högskolan i Halmstad
Ämne: Ombyggnad, energi

Slutrapport:

Se rapport nedan

Dokument:

Hållbar och resurssnål ombyggnad.pdf (601.47 KB)